ECLA Conferences

EKKÜ 4. aastakonverents 6. märtsil 2015 Tallinna ülikooli Astra majas A-007

11.00-11.30 Piia Taremaa „Liikumisverbid resultatiivkonstruktsioonides“
11.30-12.00 Geda Paulsen „Mittelineaarne kausatiivsus – põhjusadjunktidest eesti keeles"
12.00-12.30 Tuomas Huumo „Kahe liikuja piirang ja soome keele kaassõna edellä“
12.30-13.00 Katre Õim „Saav kääne seotud ja vabades ühendites“
13.00-14.00 LÕUNA
14.00-14.30 Ene Vainik „Tunnete omadused ristlõikes“
14.30-15.00 Liina Lindström „Kas lausetüübid on olemas?“
15.00-15.15 PAUS
15.15-15.45 Mariann Proos „Verbi nägema tähendusrühmadest kujundskeemide abil“
15.45-16.15 Ann Veismann „Kas Alice puges läbi peegli või peeglist läbi?“
16.15-16.45 Ilona Tragel, Jane Klavan „Miks me teeme keeleteaduslikke katseid?“

Third Annual Conference of ECLA (Tartu, 4 April 2014)
Tartu Ülikool (PH 139)
Programme (in Estonian)
10.00 - 10.30 Silvi Tenjes Tähendus kui tähelepanu ja meenutuse ühisfunktsioon
10.30 - 11.00 Haldur Õim Kuidas sünnib suhtlusakt suhtlejas suhtlusprotsessis?
11.00 - 11.30 Virve-Anneli Vihman Dünaamiliste sündmuste väljendid kui lapse keelelise arengu alus
11.30 - 11.45 Kohvipaus
11.45 - 12.15 Ene Vainik Emotsioonisõnade mõistestamisest
12.15 - 12.45 Katre Õim Metafoorsete sõnaühendite automaatse tuvastamise probleeme
12.45 - 13.15 Mariann Proos Tähenduskategooriad ja kujundskeemid – tajuverbi nägema polüseemia tunnetamisest
13.15 - 14.00 Lõuna
14.00 - 14.30 Kristiina Kask Korpusanalüüs seisma verbi polüseemia uurimisel
14.30 - 15.00 Piret Piiroja Verbi hakkama funktsioonist eitavates lausetes
15.00 - 15.30 Jane Klavan ja Ilona Tragel Kuidas tähendust peast kätte saada: Abstraktsete verbide skeemkujutuslik suund
15.30 - 15.45 Kohvipaus
15.45 - 17.15 Kognitiivse lingvistika terminite töötuba
17.15 - 18.00 Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu aastakoosolek

Second Annual Conference of ECLA (Tallinn, 29 April 2013)
29.04.2013 Tallinn, Eesti Keele Instituudt (Roosikrantsi 6), väike saal (II korrus)
Programme (in Estonian)
10.00--10.30 kogunemine
10.30--11.00 Piia Taremaa Verb, liikumine ja heli
11.00 --11.30 Jane Klavan, Liis Matsalu, Ilona Tragel, Margareth Sengbusch, Ann Veismann Kas abstraktsetel verbidel on suund?
11.30--12.00 Piret Piiroja Inhoatiivsed infinitiivkonstruktsioonid verbiga minema
12.00--12.30 kohvipaus
12.30--13.00 Helen Hint Nullpronoomen ja ta narratiivides: sarnased või erinevad?
13.00--13.30 Martin Aher Semantika tööriistad kohtusaalis
13.30--14.00 Silvi Tenjes Aristotelese tagasitulek
14.00 --15.00 lõuna
15.00--15.30 Margot Möller Viha metafoorid korpuses
15.30--16.00 Margit Maran Maastik kui metafoor
16.00--17.00 ühingu koosolek

First Annual Conference of ECLA (Tartu, 2 April 2012)
Programme (in Estonian)
10.55 avamine
11.00-11.30 Elo Rohult ALGAMISE erinevaid mõistestusi
11.30-12.00 Geda Paulsen Modulaarsest kognitiivsest keeleteooriast: kontseptuaalne semantika
12.00-12.30 Heete Sahkai Resultatiividest eesti keeles
12.30-14.00 lõuna
14.00-14.30 Anni Jürine Liitpostpositsioon kui adpositsiooni liik eesti keeles ehk Mis ortograafial keeleteadusega pistmist on?
14.30-15.00 Jane Klavan Verbi roll eesti keele adessiivi ja kaassõna peal kasutuses
15.00-15.30 Ann Veismann Korpusuuringud ja katsed semantikas sõna seisma näitel
15.30-16.00 kohvipaus
16.00-16.30 Piret Piiroja ja Ilona Tragel jääma-verbist
16.30-17.00 Ene Vainik Mida teevad mõtted, kui nad mõlguvad?
17.00-17.30 Maria Reile Mida teeb too too ajakirjanduskeeles?
17.30-18.00 konverentsi lõpetamine ja ECLA üldkoosolek